Žemaičių g. 7, Pagėgiai
LT-99290
8 441 57593
info@psgn.lt
Pir - Ket 8:00 - 17:00 Pen 8:00 - 15:45
Pietūs 12:00 - 12:45

Įstaigos statusas ir jo kaita

Didelėje žemėje, mažame miestelyje, po dideliais medžiais – mažučiai namai. Tai Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai. Jie įsteigti 1995 metų gegužę Šilutės rajono savivaldybės sprendimu ir buvo pavadinti Pagėgių senelių prieglauda. Per tą laikotarpį keletą kartų keitėsi įstaigos pavadinimas, prisidėjo palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė.

                         2000 metų vasarą, įsikūrus Pagėgių savivaldybei, Pagėgių senelių globos namai perėjo Pagėgių savivaldybės pavaldumui.

                         2005 m. rugpjūčio 25 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-606 nuspręsta restruktūrizuoti VŠĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrą ir Pagėgių senelių globos namus perduodant nuo 2005 m. gruodžio 31 d. VŠĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro padalinio – palaikomo ir slaugos ligoninės paslaugas (18 palaikomojo gydymo ir slaugos lovų) Savivaldybės biudžetinei įstaigai Pagėgių senelių globos namams.

                         Taip nuo 2006 metų sausio 1 dienos pasikeitė mūsų įstaigos pavadinimas iš Pagėgių senelių globos namų į Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus, atsiradus naujam palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės padaliniui. 2010 metų gruodžio 16 d. Pagėgių savivaldybės taryba patvirtino ligoninės padalinyje 16 lovų.

                         2006 m. vasario 14 d. Pagėgių savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-713 patvirtino senelių globos namų padalinyje – 40 vietų stacionariam apgyvendinimui.

                         Įstaiga išsidėsčiosi dviejuose korpusuose, kuriuos skiria 0,830 km. I-ame korpuse yra Nestacionarių socialinių paslaugų padalinys (Trumpalaikės socialinės globos paslaugos ir dienos socialinės globos paslaugos), o II – ame korpuse yra stacionarios socialinės globos paslaugos (senelių namų padalinys) ir palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės padalinys.

                         Joje teikiamos:

                          Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės padalinyje – Pirminės asmens sveikatos priežiūros palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas Pagėgių savivaldybės teritorijos gyventojams, prisirašiusiems prie Pagėgiuose dirbančių šeimos gydytojų:

                         Senelių globos namų padalinyje – ilgalaikes, stacionarias socialinės globos paslaugas, skirtas gyventi pensinio amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, kuriems nustatytas ne didesnis 0,40 procentų darbingumas, kuriems būtina priežiūra ir slauga.

                         Nestacionarių paslaugų padalinyje – teikiamos geros kokybės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos asmenims, psichinę ar fizinę negalią turintiems asmenims, kuriems nustatytas dienos ar trumpalaikės socialinės globos paslaugos poreikis.

                          

                         Įstaiga turi PARAMOS GAVĖJO STATUSĄ. Todėl prašome visų geros valios gyventojų skirti geranoriškai 2 procentus savo pajamų mokesčių Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namams.

                         Mūsų atsiskaitomoji sąskaita:

                        Pasikeitė mūsų atsiskaitomoji sąsk. : LT 467300010134471395 AB „Swedbankas“ Banko kodas 73000.

                     Iš anksto visiems nuoširdžiai dėkojame.