Žemaičių g. 7, Pagėgiai
LT-99290
8 441 57593
info@psgn.lt
Pir - Ket 8:00 - 17:00 Pen 8:00 - 15:45
Pietūs 12:00 - 12:45

Korupcijos prevencija

Apie tai

PAGĖGIŲ PALAIKOMOJO GYDYMO, SLAUGOS IR SENELIŲ GLOBOS NAMŲ 2015 – 2016 M. PROGRAMA

PAGĖGIŲ PALAIKOMOJO GYDYMO, SLAUGOS IR SENELIŲ GLOBOS NAMŲ 2016 – 2017 M. PROGRAMA

PAGĖGIŲ PALAIKOMOJO GYDYMO, SLAUGOS IR SENELIŲ GLOBOS NAMŲ 2019 – 2021 M. PROGRAMA

Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai (toliau – įstaiga ) yra suinteresuoti, kad teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (LR Baudžiamajame kodekse numatytos kyšininkavimo veikos – kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Įstaiga atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.
Į Įstaigą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Įstaigos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas. Apie įvykį prašome pranešti Įstaigos direktoriui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę raštu (ant rašto ar voko nurodyti asmeniškai), elektroniniu paštu psgn@takas.lt , telefonu (8 441) 57 696. Anonimiškumą garantuojame.

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. įstaiga užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos įstaigoje tikslais. Gauti pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875; Žin., 2007-09-01, Nr. 94-3779; Žin., 2008-10-09, Nr. 116-4422).

___________________________________________________________________________
 
Apie korupcinio pobūdžio veiklas taip pat galite pranešti:

LR Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu tel. 8 800 66 004 arba Korupcijos prevencijos skyriui, tel. (8 5) 266 1495.

         arba
Specialiųjų tyrimų tarnybai, raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ tel. (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba pranešimą galite palikti šioje svetainėje http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/

Programos planas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2019-2021 METŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2017-2019 METŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2011-2014 METŲ PLANAS

 

Programa

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2011-2014 METAMS

 

Pranešėjų apsauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu bei patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas ir jo funkcionavimui užtikrinimui tvarkos aprašas.

Pažeidimų aprašas

Pažeidimų aprašas 1

Pažeidimų aprašas 2

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą bendrovėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

2. elektroninio pašto adresu: seneliunamaipagegiai@gmail.com

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Pranešimas apie pažeidimą (forma)

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.