Žemaičių g. 7, Pagėgiai
LT-99290
8 441 57593
info@psgn.lt
Pir - Ket 8:00 - 17:00 Pen 8:00 - 15:45
Pietūs 12:00 - 12:45

Rekomendacijos dėl gyventojų, pacientų lankymo

          Nuo 2021-04-22 įsigalioja pakeistos L R Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" nuostatos dėl socialinės globos įstaigų gyventojų lankymo. Asmuo, lankantis savo artimuosius socialinės globos įstaigoje ar ligoninėje, turi pateikti vieną iš galimų dokumentų, įrodantį, kad asmuo yra:

          1. Yra paskiepytas COVID-19 vakcina (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: skiepijimą vykdžiusios įstaigos pavadinimas, skiepyto asmens vardas, pavardė, informacija, kada asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcinos 2 dozėmis (arba 1 vakcinos doze, jei skiepytas „Janssen" vakcina); leidžiama lankyti, jei po pilnos COVID-19  vakcinacijos yra praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų):

          a. skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto  lapelio kopija;

          b. šeimos gydytojo išduota pažyma;

          c. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama).

          2. Persirgo COVID-19 liga (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio asmens vardas, pavardė, data, kada asmuo susirgo COVID-19 liga (praėjus 20 dienų nuo sirgimo pradžios asmuo laikomas pasveikusiu, išskyrus atvejus, kai asmuo dėl COVID-19 ligos buvo hospitalizuotas – tuomet pasveikimo terminas nustatomas individualiai) ir/ar informacija apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus; leidžiama lankyti, jei COVID-19 liga sirgęs asmuo yra pasveikęs ir nuo sirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų):

          a. šeimos gydytojo išduota pažyma;

          b. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.

Lankymo metu privaloma dėvėti asmens apsaugos priemones, nekarščiuoti, laikytis visų reikalavimų dėl COVID-19 ligos plitimo.

Administracija